Robert Dudkowiak

Dominika Dzieran - Specjalistka ds. wierzytelności


Dominika ma doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów gospodarczych. Biegle włada j.rosyjskim.

W naszej kancelarii zajmuje się sprawami dot. wierzytelności i ich dochodzenia.