Sprawy dotyczące wskazanej tematyki są aktualne w zasadzie każdego dnia, przy czym nie każdy zdaje sobie sprawę z ich wagi w życiu codziennym i własnego interesu w należytym zabezpieczeniu na powyższych polach.

Posiadamy przekrojowe i wieloletnie doświadczenie w tych zagadnieniach. W zakresie podatków udzielamy pomocy na wszystkich obszarach przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia członków naszego zespołu, jak również zewnętrznego doradcy podatkowego, który legitymuje się wieloletnim doświadczeniem i pracą na rzecz znanych z obsługi w zakresie prawa podatkowego podmiotów takich jak Rödl & Partner czy Modzelewski.

W zakresie bankowości, finansów i ubezpieczeń Kancelaria zajmuje się między innymi:

  • oceną umów kredytowych i pożyczek, w tym w walutach obcych,
  • stosowaniem zabezpieczeń, np. gwarancji bankowych, poręczeń, ubezpieczeń na życie,
  • obroną klientów w sprawach z bankami, ubezpieczycielami, urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, i in.,
  • ochroną klientów przed negatywnymi wpisami w bazach danych Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie (BIK) i Biura Informacji Gospodarczej SA we Wrocławiu (BIG), które utrudniają i komplikują życie codzienne,
  • ochroną klientów przed roszczeniami funduszy sekurytyzacyjnych takich jak np. Best, Prokura, Sekura, Ultimo, Intrum Justicia i in.

Natomiast w zakresie prawa podatkowego podejmujemy się wszelkich spraw, a w szczególności związanych z:

  • cenami transferowymi,
  • wszelkiego rodzaju podatkami, np. VAT, PIT, CIT, PCC,
  • kontrolą skarbową,
  • postępowaniami karno-skarbowymi.