Wśród naszych specjalizacji znajduje się w szczególności ochrona osób przed roszczeniami funduszy sekurytyzacyjnych takich jak np. Best, Prokura, Sekura, Ultimo, Intrum Justicia, i in.

Fundusze kupują wierzytelności i najczęściej domagają się zapłaty za np.

  • niespłacone kredyty i pożyczki,
  • zaległe rachunki za telewizję, telefon.

Uważamy, że warto bronić się przed takim roszczeniami, które bardzo często są bezzasadne.

Jesteśmy po to, by pomagać w tego rodzaju sprawach.