Jagoda Nawrocka

Jagoda Nawrocka - Asystentka ds. prawnych

nawrocka@kancelaria-rdk.pl


Jagoda studiuje prawo i prawo europejskie na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończyła na nim studia na kierunku zarządzanie państwem.

Pracowała dla organów administracji państwowej i samorządowej, a także związku piłkarskiego.

W kancelarii z zaangażowaniem i sumiennością zajmuje się korespondencją sądową i kontaktem z klientami.