Jan Szalaty

Jan Szalaty - Prawnik

kpd@kancelaria-rdk.plJanek ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego przygotował pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej.

Janek zajmuje się w kancelarii sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym finansowego i bankowego. Jego zainteresowania pozaprawne skupiają się zaś wokół sztuki i literatury.

Wujek Janka - Michał Gajda, był znanym wrzesińskim poetą.