Obrót gospodarczy obejmuje często transakcje związane z nieruchomościami, począwszy od ich zakup (sprzedaży) przez proces inwestycyjny aż po zbycie czy oddanie do korzystania. Niejednokrotnie dotyczy on wyłącznie samego korzystania z cudzej nieruchomości.

Nasza Kancelaria podejmuje się obsługi prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości, w tym komercyjnych, a w szczególności:

  • procesami nabycia i sprzedaży nieruchomości,
  • procesami inwestycyjnymi,
  • najmami powierzchni (lokali) komercyjnych, np. w dużych centrach handlowych, magazynów centralnych, itp.,
  • dzierżawą nieruchomości czy nawet zorganizowanej części przedsiębiorstwa.