Patrycja Michalczak

Patrycja Michalczak - Zastępca kierownika biura

sekretariat@kancelaria-rdk.pl


Patrycja przez wiele lat pracowała w organach ścigania (policja, prokuratura).

W kancelarii zajmuje się obsługą klienta, sprawami informatycznymi i prawidłowym funkcjonowaniem biura.