Patrycja Michalczak

Patrycja Michalczak - Sekretarka

sekretariat@kancelaria-rdk.pl


Patrycja przez wiele lat pracowała w organach ścigania (policja, prokuratura).

W kancelarii zajmuje się obsługą klientów.