W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nabyliśmy ogromne doświadczenie podczas pracy czy obsługi znanych ogólnopolskich spółek z kapitałem zagranicznym bądź krajowym z różnych branż, zatrudniających kilkuset czy nawet kilka tysięcy pracowników, a także klientów indywidualnych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze i reprezentuje klientów – zarówno pracowników jak i pracodawców.

Nasze usługi obejmują między innymi:

  • rozwiązywanie sporów pracowniczych,
  • zwolnienia grupowe i indywidualne, w tym dochodzenie odpraw pieniężnych,
  • ochronę praw pracowniczych w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę i tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym,
  • pomoc w formułowaniu roszczeń związanych z naruszeniem godności i innych dóbr osobistych, dyskryminacją w pracy i mobbingiem,
  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej,
  • wcześniejsze emerytury, w tym związanymi z pracą w szczególnych warunkach
  • zasiłki macierzyńskie, chorobowe,
  • świadczenia związane z wypadkami przy pracy.