Doradzamy w zakresie szeroko pojętego postępowania administracyjnego, nie stroniąc od spraw trudnych i skomplikowanych. Szereg projektów przez nas realizowanych miało unikalny charakter, a część z nich znalazło nawet finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który uwzględniał składane przez nas skargi kasacyjne.

Wśród spraw, którymi zajmujemy się, znajdują się sprawy z zakresu np. legalizacji tzw. samowoli budowlanych z lat 80-tych ubiegłego wieku, prawidłowości decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę, specjalnego zasiłku opiekuńczego, i in.

Świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców prowadziliśmy również sprawy z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ich cofnięcie, w których efektywnie broniliśmy klientów.

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie odpadów opakowaniowych, a także reprezentujemy klientów prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i odbioru odpadów w rozmowach z potencjalnymi ich kontrahentami.