Nasza Kancelaria wyspecjalizowała się w szybkim i skutecznym dochodzeniu należności. Dysponujemy praktyczną wiedzą i doświadczeniem, a także jesteśmy w stanie przy pomocy komornika sądowego, z którym stale współpracujemy, w sposób szybki procedować w toku postępowania egzekucyjnego.

Dla przykładu możemy podać, że w kilku sprawach, w których egzekwowaliśmy roszczenia pieniężne z rachunku bankowego, od złożenia wniosku do ściągnięcia środków pieniężnych z konta dłużnika nie upłynęło więcej niż 7 dni.