Odrzucenie wniosku o uzasadnienie - ciąg dalszy!

Data: 2021-03-13

W ub. roku zamieściliśmy na naszej stronie internetowej dwa artykuły poruszające problematykę odrzucania a limine nieopłaconych wniosków o uzasadnienie orzeczenia (art. 328 par. 4 k.p.c.). Wskazywaliśmy na nieprawidłowość takiej decyzji, albowiem odrzucenie powinno następować po uprzednim wezwaniu o opłatę. Nasza argumentacja zyskała uznanie w wielu orzeczeniach i stała się przyczynkiem do zmiany linii orzeczniczej sądów. Od czasu jednostkowego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Poznaniu, na które się powołaliśmy (II Cz 334/20), orzecznictwo SO w Poznaniu znacznie się w tej kwestii wzbogaciło, gdyż korzystne orzeczenia zapadały również w innych sprawach (np. II Cz 514/20, II Cz 660/20, II Cz 762/20, II Cz 791/20, XV Cz 833/20). Oprócz oczywiście tego sądu, zapadały korzystne rozstrzygnięcia również przed innymi sądami np. Sądem Okręgowym w Nowym Sączu (III Cz 399/20) czy Sądem Rejonowym w Łomży (I Cz 52/20). Cieszymy się z przełamywania orzecznictwa w omawianej tematyce, która rodziła wątpliwości w początkowym okresie od wprowadzenia zmian w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie art. 328 i zapewne nadal będzie.