Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - "ulga termomodernizacyjna"

Data: 2021-09-01

Skomentowaliśmy wyrok WSA w Lublinie, sygn. I SA/Lu 218/21, i problem jaki został w tej sprawie poruszony. Zgadzamy się ze stanowiskiem sądu administracyjnego, że skorzystanie z ulgi nie musi być poprzedzone audytem. Ulgi i zwolnienia podatkowe jako wyjątki od zasady powszechności opodatkowania powinny być interpretowane ściśle. Sprawa na kanwie której zapadł omawiany wyrok to przykład dość powszechnej tendencji fiskusa do takiego interpretowania przepisów prawa w sposób prowadzący do ograniczania praw podatnika. Taka praktyka jest niedopuszczalna, a urzędnicy nie mogą wymagać od podatników, którzy chcą skorzystać z obowiązujących ulg czy zwolnień, spełnienia warunków niemających oparcia w przepisach prawa podatkowego. Zwłaszcza gdy dotyczy to tzw. preferencji celu społecznego, które są ustanawiane przez ustawodawcę po to, żeby zachęcić podatników do określonych działań i wydatków wpisujących się w politykę państwa. Link do artykułu w RP https://www.rp.pl/Podatki/308169922-WSA-ulga-termomodernizacyjna-nie-musi-byc-poprzedzona-audytem-energetycznym-budynku.html