Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - "Prawo do zasiłku dla bezrobotnej nie ucierpi przez Covid-19"

Data: 2021-09-20

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na łamach RP i orzeczeniem WSA w Krakowie (sygn. III SA/Kr 456/21), które w nim jest omawiane. Problem sprowadza się do tego, czy Urząd Pracy zasadnie mógł nie uwzględnić okresu obniżonego etatu pracownika ponad okres przyznanego pracodawcy dofinansowania przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Urząd Pracy błędnie uznał, że skoro pracodawca mógł otrzymać wsparcie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, to mógł zmniejszyć wymiar czasu pracy tylko na ten czas, w efekcie czego błędnie przyjął Urząd Pracy, że tylko ten okres (obniżonego etatu przez okres dofinansowania) można zaliczyć do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Link do artykułu: https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art18914671-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnej-nie-ucierpi-przez-covid-19