Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - "Fiskus zawęził normy covidowe"

Data: 2021-10-19

Tym razem omawiamy kwestie związane z zawieszeniem terminów m.in. podatkowych. Chodzi o art. 15zzr ustawy o Covid-19, którym z powodu pandemii zawieszono na kilka tygodni bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, m.in. od których zachowania było uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz dokonanie przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki. Fiskus interpretuje użyty w ww. przepisie ustawy zwrot "prawo administracyjne" w ten sposób, że nie dotyczy on prawa podatkowego. Jest to wykładnia naszym zdaniem błędna i w pełni podzielamy orzecznictwo sądów administracyjnych m.in. omawiany w artykule wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 23 września 2021 r. (I SA/Sz 593/21). Artykuł w Rzeczpospolitej dostępny pod linkiem: https://www.rp.pl/podatki/art19009751-fiskus-zawezil-normy-covidowe