Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - Fiskus obciąża CIT firmę z Niemiec.

Data: 2022-11-17

Na łamach wydania RP z 17 listopada 2022 r. komentujemy sprawę, jaka znalazła swój finał w NSA. Fiskus wydał - na skutek wniosku spółki o wykładnię przepisów o CIT - niekorzystną decyzję podatkową odnośnie do opodatkowania podatkiem CIT. Nie obronił decyzji w sądzie. W sprawie rozchodziło się o to, czy niemiecka spółka, która ma w RP spółkę zależną i korzysta z jej centrum logistyczno-magazynowego może być opodatkowania CIT. Fiskus uznał, że polska firma jest zależna od niemieckiej i działa na rzecz tej drugiej, a w konsekwencji że jest jej przedstawicielem na podstawie art. 5 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zdaniem urzędników przekonywały do tego m.in. formuła wynagrodzenia, jak i to, że pokrywał się przedmiot działania obu podmiotów, a działania polskiej firmy mają wymiar pomocniczy i przygotowawczy dla niemieckiej. Ponieważ uznali, że centrum logistyczne w RP jest w dyspozycji firmy z Niemiec, ostatecznie doszli do wniosku, że niemiecka firma ma w RP stałą placówkę. WSA i NSA nie miały jednak wątpliwości co do bezzasadności takiego stanowiska. Zdaniem sądów fiskus się myli, bo nie można automatycznie patrzeć na każdy taki przypadek. Obie spółki prowadzą osobną działalność, która się nie pokrywa. Naszym zdaniem należy podzielić argumentację sądów. Kwestia ewentualnego opodatkowania zagranicznych firm przez polskiego fiskusa z uwagi na posiadanie w Polsce stałego zakładu od wielu lat wywołuje wątpliwości. Ten problem staje się jeszcze bardziej aktualny, bo zmienia się model sprzedaży i dystrybucji. Coraz powszechniejszy staje się model działania zagranicznych podmiotów na terenie RP, zwłaszcza z sektora e-commerce. Obce firmy nie są polskimi rezydentami, korzystają z położonych w Polsce magazynów czy centrów logistycznych, nierzadko obsługiwanych przez powiązane z nimi polskie podmioty. W świetle komentowanych orzeczeń sądowych pozostaje mieć dobre nadzieje na przyszłość i rozwój gospodarczy w naszym kraju, przy zaangażowaniu zagranicznego kapitału.