Z cyklu komentujemy w Rzeczpospolitej - "Troska o budżet to nie wszystko"

Data: 2023-02-06

Tym razem mierzymy się z tematyką tzw. ulg uznaniowych jak np. odroczenie, raty, umorzenie. Problem jest doniosły, bowiem nie oznacza - co praktykuje fiskus - dowolności. Sądy coraz mocniej idą w kierunku szczegółowego badania okoliczności związanych z sytuacją podatnika (wniosku). Nie akceptują tłumaczenia organu podatkowego, że uznaniowość i starania o dobro budżetu państwa usprawiedliwiają każdą decyzję. Bez szczegółowej analizy sytuacji nie można mówić o prawidłowości procedowania. W przypadku zaś firm, które składają tego rodzaju wnioski, procedura badania sytuacji jest dwuetapowa - najpierw należy sprawdzić ogólne przesłanki do udzielenia ulgi, a następnie te unijne związane z pomocą ze strony państwa.