Magdalena Marchwiak

Magdalena Marchwiak - Prawnik


Magdalena studiuje prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. U nas zajmuje się sprawami egzekucyjnymi i dochodzeniem roszczeń.