Zaufaj nam

Usługi prawne Kancelarii skierowane są do klientów indywidualnych (osób fizycznych), organów administracji oraz przedsiębiorców (z wyjątkiem sprzedających i dystrybuujących art. spożywcze).

Nasza oferta obejmuje pełną obsługę prawną powierzonej nam sprawy - począwszy od jej analizy i przedstawienia wyników Klientowi, poprzez przygotowanie stosownych dokumentów i pism, reprezentację Klienta przed sądem bądźorganem administracji (urzędem, instytucją), aż do momentu wykonania orzeczenia sądu, decyzji organu administracji, itp. W szczególności w wykonaniu orzeczenia sądu reprezentujemy Klienta przed komornikiem w postępowaniu o wykonanie zabezpieczenia (np. nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) lub egzekucyjnym.

W zależności od decyzji Klienta i jego potrzeb kompleksowo zajmujemy się sprawą bądź tylko m.in.:

  • udzielamy porad i opinii prawnych
  • prowadzimy rozmowy ugodowe w imieniu Klienta
  • przygotowujemy dokumenty (np. umowy, regulaminy, wezwania, oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, itp.) oraz pisma w toku postępowania sądowego bądź administracyjnego
  • reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem, organem administracji