Kancelaria z powodzeniem udziela pomocy prawnej związanej ze zdarzeniami, za które przysługiwać może zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta i in. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli, negocjując możliwie najkorzystniejsze dla klientów rozwiązania, a także w postępowaniach sądowych.

Dochodzimy roszczeń między innymi związanych z następującą tematyką rodzącą odpowiedzialność:

  • wypadki samochodowe (komunikacyjne),
  • wypadki w środkach komunikacji publicznej,
  • pożary, kradzieże,
  • upadek na chodniku, ulicy,
  • błędy medyczne powstałe wskutek nieprawidłowego leczenia i zabiegów w szpitalach, gabinetach lekarskich, gabinetach dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej.