Kancelaria świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie pełnej obsługi spółek na gruncie prawa handlowego. Legitymujemy się kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze biznesu na tych właśnie polach, z naciskiem na spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe czy komandytowo-akcyjne.

W ramach omawianej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

  • sporządzaniem umów (statutów) spółek,
  • zakładaniem i likwidowaniem spółek prawa handlowego,
  • obsługą zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy,
  • obsługą posiedzeń rad nadzorczych,
  • przymusowym i dobrowolnym wykupem udziałów, akcji,
  • obrotem udziałami, akcjami,
  • fuzjami i przejęciami (M&A),
  • kontraktami z firmami informatycznymi w zakresie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.